Informujemy, że Komisja ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu  na posiedzeniu w dniu 30.08.2018 r.:

  1. Zakwalifikowała majątek ruchomy podlegający ocenie do kategorii sprzętu zużytego i przeznaczyła do likwidacji. Główną przyczyną takiej kwalifikacji jest zużycie, uszkodzenie  i zniszczenie  sprzętu, przestarzała technologia, brak na rynku części zamiennych, tym samym brak możliwości i nieopłacalność naprawy. 
  2. Szczegółowy wykaz sprzętu przekazanego do likwidacji wraz z opisem przyczyny likwidacji (ekspertyza techniczna) znajduje się w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18 (do wglądu).