Komisja ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 13.10.2017 r. postanowiła: Zakwalifikować majątek ruchomy określony w załącznikach nr 1-15 do kategorii sprzętu zużytego i przeznaczyć do likwidacji. Główną przyczyną takiej kwalifikacji jest zużycie, uszkodzenie i zniszczenie sprzętu, przestarzała technologia, brak na rynku części zamiennych, tym samym brak możliwości i nieopłacalność naprawy. Majątek ruchomy określony w załącznikach:
  • Nr 1MOPR Centrala poz.46 i 47 ( biurka – 2 szt.),
  • Nr 2 Dział Ekonomiczny poz. 6, 10 i 13 ( krzesła- 2 szt. i 1 biurko -1 szt.)
  • Nr 7 Filia Nowe Miasto poz. 54-61( krzesła składane – 8 szt.)
  • Nr 10 Filia Wilda poz. 10 i 11( krzesła składane – 2 szt.)
Komisja zakwalifikowała jako zbędny/do nieodpłatnego przekazania. Wykaz ww. majątku ruchomego stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Szczegółowy wykaz sprzętu przekazanego do likwidacji wraz z opisem przyczyny likwidacji oraz zakwalifikowanego do nieodpłatnego przekazania znajduje się w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18 (do wglądu).