Rodzina zastępcza jest formą rodzinnej pieczy zastępczej, którą tworzą dla dziecka (dzieci) wymagającego zapewnienia opieki i wychowania małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu kwalifikacyjnego kandydatów na rodziny zastępcze prosimy o kontakt z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu ul. Swoboda 59, tel. 61 867 35 61 wew. 49 i 55, adres email: sekretariat@m.poznan.pl”

fragment strony internetowej Centrum-Swoboda

Do pobrania

Regulamin uczestnictwa w kwalifikacji na rodzinę zastępczą format DOC (66 KB)
Procedura kwalifikacji kandydata na rodzinę zastępczą niezawodową format DOC (93 KB)