Rodzina zastępcza jest formą rodzinnej pieczy zastępczej, którą tworzą dla dziecka (dzieci) wymagającego zapewnienia opieki i wychowania małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu kwalifikacyjnego kandydatów na rodziny zastępcze prosimy o przejście na stronę Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu (http://cwr-poznan.pl/klub-dla-rodzin-zastepczych/kandydaci-na-rodziny-zastepcze/).

fragment strony internetowej Centrum-Swoboda

Do pobrania

Regulamin uczestnictwa w kwalifikacji na rodzinę zastępczą format PDF (140 KB)
Procedura kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą format PDF (230 KB)