[fblike]

Miasto Poznań rozpoczęło realizację kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze.

Kampania „Mamy etaty dla Mamy i Taty” jest szczególnym przedsięwzięciem bazującym na wieloletnim doświadczeniu poznańskich instytucji, specjalistów i samych rodzin zastępczych zapewniających dzieciom bezpieczny dom zastępczy.

Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wzrost świadomości w zakresie różnic między adopcją a rodzicielstwem zastępczym oraz zwiększenie zainteresowania rodzicielstwem zastępczym, a konsekwencji  powstanie nowych zawodowych rodzin zastępczych.

Liczymy, że działania zaplanowane do realizacji wpłyną na świadomość społeczną mieszkańców Poznania i pobudzą wśród potencjalnych rodziców zastępczych chęci zapewnienia nowego domu dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Wszelkie informacje dotyczące rodzicielstwa  zastępczego oraz Kampanii są dostępne na stronie http://www.poznan.pl/mamyetatydlamamyitaty

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od wielu lat zabiega o pozyskanie  zawodowych rodziców dla dzieci, pozbawionych właściwej opieki ze strony rodziców biologicznych, w ten sposób – w ostatnim czasie – wpisując się w miejską kampanię społeczną, promującą rodzicielstwo zastępcze. „Mamy etaty dla mamy i taty” to hasło kampanii nadal aktualne. Zwracamy się w niej do mieszkańców Poznania: „Razem  twórzmy bezpieczne domy zastępcze dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej. Pochylmy się nad ich trudnym dzieciństwem, niełatwym dorastaniem, brakiem troski ze strony najbliższych. Dajmy im DOM, największe i najpiękniejsze dobro, które zawsze pragnie mieć człowiek”.  

Poznań szuka zawodowych rodziców (materiał radiowy)