AKTY PRAWNE dotyczące zasad kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej

1. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
2. USTAWA z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2006 nr 249 poz. 1831)
3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837). – UCHYLONE

OBOWIĄZUJE:

4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 2012, poz. 964).
5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276). – UCHYLONE

ZASTĄPIONE:

6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. 2012 poz. 719)
7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U.  2005 Nr 86, poz. 740).
8. ROZPORZADZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86, poz. 739).
9. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). – UCHYLONE

ZASTĄPIONE:

10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012 poz. 712)
11. USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 1997 r. Nr 113, poz. 731, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r., Nr 175, poz. 1462, z 2005 r., Nr 167, poz. 1398, z 2007 r. Nr 112, poz. 76).
12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy Socjalnej z 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r., Nr 219, poz. 1871). – UCHYLONE

STRONY INTERNETOWE

STRONY RZĄDOWE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE
Portal domów pomocy społecznej
Portal poświęcony placówkom całodobowej opieki

PROBLEMY SPOŁECZNE
Portal informacyjny osób niepełnosprawnych Wielkopolski
Portal poświęcony problemowi wykluczania
Portal ośrodków pomocy społecznej

POZNAŃ
Miejski Informator Multimedialny Poznań
Urząd Miasta Poznania
Wielkopolski Urząd Wojewódzki