AKTY PRAWNE dotyczące zasad kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej
 

OBOWIĄZUJE:

1. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
2. USTAWA z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2006 nr 249 poz. 1831)


UCHYLONE

3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837). 

OBOWIĄZUJE:

4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 2012, poz. 964).

UCHYLONE

5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276). 

ZASTĄPIONE:

6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. 2012 poz. 719)
7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U.  2005 Nr 86, poz. 740).
8. ROZPORZADZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86, poz. 739).

 – UCHYLONE

9. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672).

ZASTĄPIONE:

10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012 poz. 712)
11. USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 1997 r. Nr 113, poz. 731, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r., Nr 175, poz. 1462, z 2005 r., Nr 167, poz. 1398, z 2007 r. Nr 112, poz. 76).

– UCHYLONE

12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy Socjalnej z 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r., Nr 219, poz. 1871). 

STRONY INTERNETOWE

STRONY RZĄDOWE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – link do portalu zewnętrznego

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE
Portal domów pomocy społecznej – link do portalu zewnętrznego
Portal poświęcony placówkom całodobowej opieki – link do portalu zewnętrznego

PROBLEMY SPOŁECZNE
Portal informacyjny osób niepełnosprawnych Wielkopolski – link do portalu zewnętrznego
Portal poświęcony problemowi wykluczania – link do portalu zewnętrznego
Portal ośrodków pomocy społecznej – link do portalu zewnętrznego

POZNAŃ
Miejski Informator Multimedialny Poznań – link do portalu zewnętrznego
Urząd Miasta Poznania – link do portalu zewnętrznego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki – link do portalu zewnętrznego