Kontakt 

INFORMACJI nt. skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej udzielają pracownicy socjalni poszczególnych filii MOPR oraz Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej

ul. Gronowa 22   61-655 Poznań 
Parter – boczne wejście do budynku

NUMERY TELEFONÓW SEKCJA DS. DPS 

Anna Długosz-Drojecka – specjalista; tel. 61-878-17-82 (umieszczenia w DPS)
Beata Kręgielska – specjalista; tel. 61-878-17-85 (umowy z rodzinami)
Michał Wieczorek – specjalista; tel. 61-878-17-84 (odpłatność gminy)
Katarzyna Gorynia – referent; tel. 61-878-17-83 (odpłatność mieszkańców DPS)
Kamil Szczepanowski – referent; tel. 61-878-17-83 (sprawy dotyczące dłużników)