Ankiety dla klientów MOPR Poznań

Ankieta zadowolenia klineta

Badanie wybranych standardów kontroli zarządczej wśród kadry pracowniczej MOPR

Kwestionariusz samooceny – pytania do dyrektora i pozostałej kadry kierowniczej

Kwestionariusz samooceny – pytania do pozostałych pracowników