Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

W związku z tym wnioski wraz z załącznikami dotyczące MODUŁU II „Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym” są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9 oraz na stronie internetowej www.mopr.poznan.pl – kafelek „Aktywny Samorząd”.

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017 – od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 – od dnia 1 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.

Równocześnie informujemy, iż wnioski dotyczące MODUŁU I – obszary:

 • A zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • A zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 • B zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • B zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • C zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • C zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • C zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

będą dostępne od dnia 1 czerwca 2017 w siedzibie MOPR oraz na podanej wyżej stronie internetowej. Wnioski te będzie można składać w terminie od 1 czerwca do 30 sierpnia 2017 roku.

Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone również na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Wnioski wraz z załącznikami dotyczące MODUŁU II „Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym” są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9 oraz na stronie internetowej www.mopr.poznan.pl – kafelek „Aktywny Samorząd”. 

MODUŁ II

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017 – od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 – od dnia 1 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format DOC)

   

  Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format PDF

 2. Zaświadczenie z uczelni -(format DOC)
  zaświadczenie z uczelni -(format PDF)

 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – (format DOC)
  Oświadczenie o wysokości dochodów – (format PDF)
   
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format DOC)
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format PDF)
   
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format DOC)
  Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format PDF)
   
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format DOC)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format PDF)
   
 7. Zaświadczenie lekarskie – (format DOC)
  Zaświadczenie lekarskie – (format PDF)
   
 8. Oświadczenie pełnomocnka – (format DOC)
  Oświadczenie pełnomocnka – (format PDF)

Dokumenty programowe: