Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

W związku z tym wnioski wraz z załącznikami dotyczące MODUŁU I i  MODUŁU II są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przy ulicy Cześnikowskiej 18 -pokój nr 9 i 11, oraz na stronie internetowej  www.mopr.poznan.pl- kafelek „Aktywny Samorząd”.

 • Wnioski dotyczące MODUŁU I będzie można składać w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9 i 11.
 • Wnioski dotyczące MODUŁU II (rok akademicki 2017/2018) będzie można składać od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.
 • Wnioski dotyczące MODUŁU II (rok akademicki 2018/2019) będzie można składać od dnia 1 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 roku siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój nr 9.

MODUŁ I

 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego
 2. Wniosek dla osoby dorosłej
 3. Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/
 4. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych /
 5. Załącznik nr 3 / oświadczenie o dochodach/
 6. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/
   
 1. Wniosek dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 1 / zaświadczenie lekarskie/
 3. Załącznik nr 2  /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/
 4. Załącznik nr 3 / oświadczenie o dochodach/
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego
 2. Wniosek dla osoby dorosłej
 3. Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/
 4. Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie/
 5. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/
 6. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/
 7. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego
 2. Wniosek dla osoby dorosłej
 3. Załącznik nr 1a /zaświadczenie lekarskie/
 4. Załącznik nr 1b /zaświadczenie lekarskie
 5. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/
 6. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/
 7. Załącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika/
 1. Wniosek dla dziecka/podopiecznego
 2. Wniosek dla osoby dorosłej
 3. Załącznik nr 2 / oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/
 1. Wniosek dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/
 6. Oferta
 7. Kosztorys
 1. Wniosek dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 1 /zaświadczenie lekarskie/
 3. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/
 4. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/
 5. Załącznik nr 4 /oświadczenie pełnomocnika/
 6. Oferta
 7. Kosztorys
 1. Wniosek dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 2 /oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/
 3. Załącznik nr 3 /oświadczenie o dochodach/

MODUŁ II

wnioski można składać w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 9:

 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 – od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 – od dnia 1 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format DOC)

   

  Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów uzyskania wykształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym –(format PDF)

 2. Zaświadczenie z uczelni -(format DOC)
  Zaświadczenie z uczelni -(format PDF)

 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – (format DOC)
  Oświadczenie o wysokości dochodów – (format PDF)

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format DOC)
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (format PDF)
   
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format DOC)
  Oświadczenie o miejscu zamieszkania – (format PDF)
   
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format DOC)
  Zaświadczenie o zatrudnieniu – (format PDF)
   
 7. Zaświadczenie lekarskie – (format DOC)
  Zaświadczenie lekarskie – (format PDF)
   
 8. Oświadczenie pełnomocnika – (format DOC)
  Oświadczenie pełnomocnika – (format PDF)

Dokumenty programowe: