Zespół podstawowy

 

 1. Stella Gołębiewska – stanowisko do spraw budowania partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,
 2. Magdalena Wojcieszak – stanowisko do spraw środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,
 3. Krystyna Wirkowska-Wróbel – stanowisko do spraw organizacji szkół i placówek oświatowych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania,
 4. Marek Lasota – kierownik działu metodycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
 5. Zuzanna Stańczyk – stanowisko do spraw koordynacji przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
 6. Joanna Kęcińska – specjalista z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
 7. Sylwia Stańko – asystent z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
 8. Marzena Boligłowa – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu,
 9. Grażyna Woźniak – zastępca przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu,
 10. Agnieszka Rusińska – kurator zawodowy Sadu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
 11. Piotr Wojnowski – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
 12. Hieronim Mazurek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
 13. Teresa Kruczkowska – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 14. Hanna Marczuk – kierownik działu metodycznego, organizacyjnego i nadzoru w Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
 15. Agnieszka Permoda-Osip – adiunkt Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
 16. Krzysztof Kordel – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 17. Jolanta Graczyk-Öğdem – przewodnicząca zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka,
 18. Anna Drajer – pracownik socjalny w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar,
 19. Agnieszka Zachmann – wiceprezes zarządu Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej,
 20. Tomasz Posłuszny – wiceprezes zarządu Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej,
 21. Marzena Affeldt – prezes Fundacji "Dziecko w Centrum",
 22. Natalia Dorna – psycholog w Fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci "Zero-Pięć",
 23. Zbigniew Popadiuk – pracownik socjalny w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne,
 24. Maria Rybacka – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Po9znań-Stare Miasto w Poznaniu.

Sekcje

Sekcja Grunwald

 1. Anna Wiśniewska – pracownik socjalny do spraw przemocy w Filii Grunwald MOPR w Poznaniu,
 2. Joanna Kucharczak – policjant Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald,
 3. Mariusz Fabisiak – p.o. asystenta Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald,
 4. Justyna Piekarska – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald w Poznaniu,
 5. Violetta Skiera – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu,
 6. Hanna Kaczmarek – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dzielnicy Grunwald i Nowe Miasto,
 7. Agnieszka Borowska-Zięba – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Sekcja Jeżyce

 1. Izabela Miętkowska – pracownik socjalny do spraw przemocy w Filii Jeżyce MOPR w Poznaniu,
 2. Małgorzata Tamborska – asystent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce,
 3. Przemysław Szkup – policjant Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce,
 4. Daniel Rychlewicz – referent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Północ,
 5. Ewa Pawlak – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Jeżyce w Poznaniu,
 6. Agata Karpina – psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 oraz nr 3 w Poznaniu,
 7. Krystyna Garbarek – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dzielnicy Wilda i Jeżyce,
 8. Karolina Rybarczyk – kurator zawodowy sądu rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce.

Sekcja Nowe Miasto

 1. Dorota Grawenda-Banaszak – pracownik socjalny do spraw przemocy w Filii Nowe Miasto MOPR w Poznaniu,
 2. Adam Szczepaniak – p.o. asystenta Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto,
 3. Monika Witt – referent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto,
 4. Lidia Kokorniak – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu,
 5. Monika Domska-Brzozowska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu,
 6. Hanna Kaczmarek – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dzielnicy Grunwald i Nowe Miasto,
 7. Andrzej Wargacki – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Wilda w Poznaniu.

Sekcja Piątkowo

 1. Agnieszka Olejnik – pracownik socjalny do spraw przemocy w Filii Piątkowo MOPR w Poznaniu,
 2. Daniel Rychlewicz – referent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Północ,
 3. Ewa Szymańska – referent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Północ,
 4. Adam Szczepaniak – p.o. asystenta Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto,
 5. Anna Żabicka – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
 6. Maria Polańska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu,
 7. Iwona Garczyńska – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dzielnicy Stare Miasto i Piątkowo,
 8. Małgorzata Majchrzak-Pochylska – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
 9. Justyna Mieloch – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
 10. Maria Cieślak – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu.

Sekcja Stare Miasto

 1. Joanna Pijacka – pracownik socjalny do spraw przemocy w Filii Stare Miasto MOPR w Poznaniu,
 2. Grzegorz Mleczak – policjant Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto
 3. Monika Borowicz – referent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto
 4. Daniel Rychlewicz – referent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Północ,
 5. Adam Szczepaniak – p.o. asystenta Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto,
 6. Ewa Schneider – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
 7. Anna Schlegel – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Poznaniu,
 8. Iwona Garczyńska – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dzielnicy Stare Miasto i Piątkowo,

Sekcja Wilda

 1. Justyna Thiele – pracownik socjalny do spraw przemocy w Filii Wilda MOPR w Poznaniu,
 2. Bartosz Łakomy – asystent Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Poznań-Wilda,
 3. Jakub Banaszkiewicz – policjant Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Poznań-Wilda,
 4. Adriana Gojke – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 5. Jakub Śliwiński – kurator zawodowy Sądu Rejonowego Poznań-Wilda w Poznaniu,
 6. Magdalena Jakuczun – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu,
 7. Krystyna Garbarek – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dzielnicy Wilda i Jeżyce.

Pracami poszczególnych sekcji kierują liderzy, który zostali rekomendowani przez członków sekcji na pierwszym jej posiedzeniu w dniu 2 listopada 2011r. i zaakceptowani przez członków zespołu podstawowego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011r. Funkcje liderów sekcji sprawują pracownicy do spraw przemocy zatrudnieni w ramach poszczególnych filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu: Pani Dorota Grawenda- Banaszak, Pani Agnieszka Olejnik, Pani Izabela Miętkowska, Pani Joanna Pijacka, Pani Anita Wrzesiak, Pan Maciej Wardziński.

Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Poznaniu tworzy grupy robocze w celu pracy nad konkretnymi problemami osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Konkretna grupa robocza jest ustanawiana przez członków danej sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w odniesieniu do otrzymanego formularza „Niebieska Karta – A”. Grupę roboczą inicjuje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, który staje się koordynatorem prac powołanej grupy roboczej. Koordynatorowi powierzone zostają zadania dotyczące określenia składu grupy i nawiązania kontaktu z przedstawicielami instytucji działających na rzecz danej rodziny. Do udziału w grupie zapraszane są osoby, które znają konkretną sprawę osoby doświadczającej przemocy lub mogą wnieść swój wkład w rozwiązanie jej trudnej sytuacji. W takim rozumieniu skład grupy roboczej ma charakter zmienny.