KIS jest to Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu od 2009 roku. Jest to miejsce spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które poszukują pracy, własnego rozwoju, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej. W Klubie zapewniamy profesjonalne i przyjazne podejście prowadzących na zajęciach grupowych i spotkaniach indywidualnych, dodatkowo uczestnicy otrzymują możliwość korzystania z  komputera KIS i spotkań z innymi uczestnikami w klubowej atmosferze. Uczestnikom zajęć zapewniamy kawę, herbatę, wodę mineralną oraz słodki poczęstunek.  

  • Zajęcia w klubie prowadzone są metodą warsztatową, oznacza to że bierze w nich udział 10-15 osób i prowadzone są przez trenera/psychologa. Podczas zajęć uczestnicy mają okazją wymiany doświadczeń budowania relacji, poznawania konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, komunikowania się szukania pracy, uczestniczą w dyskusjach na forum grupy oraz w ćwiczeniach w mniejszych podgrupach.
  • Spotkania i konsultacje indywidualne prowadzone są przez psychologów z przygotowaniem psychoterapeutycznym. 
  • Konsultacje i warsztaty prawne prowadzone są przez radcę prawnego.

ZAPRASZAMY!

W roku 2016 proponujemy Państwu udział w następujących warsztatach:

  1. „Warsztaty dla młodych” 
  2. Warsztat Aktywizacji Zawodowej z udziałem w Pracach Społecznie Użytecznych
  3. Warsztat „Być aktywną mamą”
  4. „SPADOCHRON – Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód” 
  5. „Warsztat edukacji prawnej” – pakiet podstawowy 
  6. "Warsztat aktywizacji dla osób 40+"