Książka mailowo telefiniczna


aktualizacja 25.01.2014

   Siedziba Główna
ul. Cześnikowska 18, 60 - 330 Poznań

   
 
Dyrektor
Włodzimierz Kałek
   

Z-ca Dyrektora
Izabela Synoradzka
   

Z-ca Dyrektora
Grzegorz Karolczyk
   

Sekretariat
Agnieszka Wolarczak,
  61 860 - 99 - 01
Kancelaria
Karolina Plencer
  61 860 - 99 - 27
Fax
  61 860 - 99 - 28

Dział Ekonomiczny
   
Dział Metodyczny
   
Dział Opieki Zastępczej
   
Dział Organizacyjny
   
Radcy Prawni
   
Sekcja ds. Informatyki
   
Sekcja ds. Kontroli i Audytu
   
Sekcja ds.Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
   
Sekcja Palnowania i Analiz
   
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
   
Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
   

Siedziba ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

Program Wsparcia Rodziny  

61 878 -57 - 62


Twórcze Rozawiązywanie Trudności Wychowawczych  

61 878 -48 - 26


Siedziba os. Powstańców Warszawy 1B, 61-656 Poznań

Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej  

61 824 -35 - 80 
61 824 -23 - 85
61 824 -35 - 84 fax


Siedziba ul. Kochanowskiego 6/1, 60-840 Poznań

Klub Integracji Społecznej  

61 847 -30 - 50


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Grunwald
ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

mopr_gr@mopr.poznan.pl
Sekretariat
Kinga Gibowska 
Fax:
  61 878 - 48 -73

61 878 - 48 - 74

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Jeżyce
ul. Długosza 18A, 60-588 Poznań

mopr_je@mopr.poznan.pl
Sekretariat
Danuta Mzaur 
Fax
  61 840 - 23 - 22

61 847 - 32 - 11

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Nowe Miasto
os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań

mopr_nm@mopr.poznan.pl
Sekretariat
Ewa Madajczyk
Fax
  61 872 - 36 - 02

61 877 - 24 -23

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Stare Miasto
ul. Ratajczaka 5, 61-813 Poznań

mopr_sm@mopr.poznan.pl
Sekretariat
Jolanta Gruchalla - Węsierska
Fax:
  61 851 - 64 - 59

61 850 - 36 - 23

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Piątkowo
os. Łokietka 104 (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących), 61-616 Poznań

mopr_pi@mopr.poznan.pl
Sekretariat
Janina Klimczak-Statkiewicz
Fax:
  61 824 - 02 - 01

61 824 - 02 - 07

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Wilda
ul. Opolska 58, 61-433 Poznań

mopr_wi@mopr.poznan.pl
Sekretariat
Jolanta Sotkiewicz
Fax:
  61 830 - 49 - 11

61 830 - 49 - 22